Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Základní informace

Volnočasová péče pro děti 1. stupně je zajišťována prostřednictvím tří smíšených oddělení školní družiny. Školní družina je součástí základní školy. Pracuje podle svého školního vzdělávacího programu, ve kterém se prolínají činnosti související s proměnami přírody a děním společenským. Pobyt dětí v družině se zaměřuje na odpočinkové, rekreační, zájmové a sportovní činnosti. Tři oddělení školní družiny jsou plně obsazeny. Zásluhu na tom mají paní vychovatelky, které připravují pro děti zajímavý program a spoustu akcí. V rámci školní družiny se mohou děti zapojit v letošním školním roce do kroužku keramiky. Na každý školní rok připravují paní vychovatelky celoroční projekt, při kterém spolupracují všechna oddělení. Výtvarné práce školní družiny používáme také k výzdobě školy.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a ŠVP – je umístěn ve vestibulu školy ke stažení zde:
Vnitřní řád

Pokyny pro rodiče

Pravidla pro provoz školní družiny od 2. 10. 2023

Vzhledem k tomu, že se žáci naší školy přihlásili na kroužky, které časově nekorespondují s běžným provozem školní družiny, dochází z hlediska bezpečnosti dětí k těmto úpravám: od pondělí do čtvrtka budou moci žáci, kteří jsou zapsáni ve školní družině, čekat na kroužek v jednom z určených oddělení a nebo se do něho po skončení kroužku vrátit. Tam vyčkají příchodu svého oddělení z odpolední vycházky.

Služby v případě konání zájmových kroužků pořádaných školou:

Den Zaměstnanec ŠD Zvonek Učebna
Pondělí Šrailová Dana cink 2
Úterý Chvojková Ivona cink 1
Středa Šrailová Dana cink 2
Čtvrtek Solničková Milena cink 3

V pátek odchází na vycházku všechna oddělení a vyzvednout si žáka může rodič až po 15:00 hod.

Provozní doba ŠD Čas
Ranní ŠD od 6:20 do 7:45 hod
Odpolední ŠD od 11:40 do 16:40 hod
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš