Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Základní informace

V měsíci září proběhnou volby do žákovského parlamentu.
Ve vedení ŽP naleznete Ing. Alici Kasíkovou.
Připravujeme školní časopis Jedenáctka pod vedením Ing. Alice Kasíkové: shromažďujeme příspěvky, fota vydařených děl žáků (Čj, Hv, Vv, Pč...). Vyzýváme žáky, aby nepsali pouze do šuplíku, ale publikovali v časopise (básně, písně, příběhy, komiksy...).

JAKÁ JSOU PRÁVA A JAKÉ JSOU POVINNOSTI PARLAMETÁŘŮ?

 • Účastní se zasedání ŽP. Komunikují s vedením školy, zaměstnanci i vyučujícími.

 • Aktivně se podílejí na chodu školy.

 • Přinášejí náměty ze tříd ohledně vzdělávacího procesu, školního prostředí a vzájemného soužití.

 • Obratem informují třídy a jejich třídní o dění ve škole.

 • Vymýšlejí a organizují aktivity / projekty / výlety pro ostatní žáky.

 • Předkládají návrhy na školní, sportovní a kulturní akce, o které by měly třídy zájem.

 • Reprezentují svou třídu, za kterou byli zvoleni.

 • Snaží se o to, aby se do akcí ŽP zapojili i ostatní žáci.

 • Podílejí se na řešení problémů a negativních jevů, které se ve škole vyskytnou (např. ničení školního majetku, ubližování spolužákům, nevhodné chování žáků, šikana…).

 • V případě potřeby si na zasedání zvou i další žáky či vyučující.

 • Odpovědně plní své úkoly obdržené na zasedání. Aktivně se podílejí na akcích ŽP.

 • Pravidelně se zúčastňují schůzek ŽP, které je konají každý měsíc v předem stanoveném termínu.

Žákovský parlament podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání!

Pravidla chování členů Žákovského parlamentu:

 1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
 2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
 3. Nepoužívat vulgární výrazy.
 4. Řešit školní problémy.
 5. Předávat spolužákům nezkreslené informace.
 6. Spolupracovat v týmu.
 7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš