ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Formuláře

Použité zkratky:

IVP .................... individuální vzdělávací plán
PŠD .................... povinná školní docházka
ZZ .................... zákonný zástupce

Ke stažení:

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš