Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Základní škola

Informace k prázdninovému provozu

Provoz začíná v 6,15 ve třídě A Berušky – zelená budova, kde se scházejí všechny děti každé ráno (6,15 – 7,00). Ostatní třídy se otvírají v 7,10.
Poté si děti odvádějí paní učitelky do jednotlivých tříd podle seznamu.
A třída Berušky - Beruškové děti a děti z MŠ Foglara a MŠ Lacinova. Paní učitelka Miloslava Červená a Michaela Nodlová.
B třída Rybičky - Rybičkové děti a děti z MŠ J. Hory a MŠ Unhošť. Paní učitelky Lucie Godešová a Daniela Otradovcová.
C třída Sluníčka – Sluníčkové děti a děti z MŠ Herbenova. Paní učitelky Jana Adámková a Marcela Frýdlová.
Provoz končí v 16,45.
Podle počasí najdete děti na školní zahradě nebo ve třídě.
Aktuální informace budou umístěny ve skleněné vitríně u branky.
Omluvení dětí je možné na tel. č. 731 516 155 – vedoucí ŠJ Věra Vybíralová

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš