Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Základní škola

Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 je MŠ otevřena jen pro předškoláky.
Provoz je ve třídě A - Beruškách a ve třídě C Sluníčkách od 6,30 hod do 16,30 hod ve skupině maximálně 15 dětí a za zpřísněných hygienických opatření.
Testování dětí bude probíhat za přítomnosti zákonného zástupce (nebo osoby, která musí mít souhlas nebo pověření zákonným zástupcem a s touto asistencí souhlasí) a to 2x týdně ( v pondělí a ve čtvrtek). Pokud nebude dítě tento den přítomno, test bude proveden po příchodu dítěte do MŠ. Testovací místo je spojovací chodba - vchod ze zahradu od 6,30 do 7,45. Na výsledek si počkáte venku asi 15 min. Prosíme rodiče o dodržení času! Po negativním testu si převedete dítě do třídy.
Testovat se nemusí děti, které prodělaly onemocnění Covid 19 v posledních 90 dnech. Je nutné doložit potvrzením.
informace testování ve školách
(https://www.zskladnovasatova.cz/files/2021/04/08/icjxmanualcovidtestovaniveskolach.pdf]
Pravděpodobně budeme mít testy LEPU
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Děti si převezme paní učitelka mezi dveřmi i s věcmi. Prosím, připravte dětem náhradní oblečení a pyžamo do pevné tašky. Do budovy rodiče nesmí.
Děti si můžete vyzvednout - opět mezi dveřmi- po obědě 12 -12,30 a odpoledne od 14,30 do 16,30 nebo po individuální domluvě.
DO MŠ NEBUDOU PŘIJÍMÁNY DĚTI S RESPIRAČNÍMI ONEMOCNĚNÍM -rýma, kašel, bolest hlavy, nevolnost, teplota. Žádám Vás o respektování tohoto opatření.
Děti nemusí mít roušky
Všechny Vás zdravíme a těšíme se na spolupráci.
Děkuji za dodržování daných nařízeních vlády.
S pozdrave Marcela Frýdlová zástupkyně MŠ

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš