Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Základní škola

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš