Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Základní škola

Školné a stravné

Pracovní doba vedoucí školní stravovny
Pondělí - Pátek
6,30 - 15,00 hod.

Od 1. 2. 2020 jsme nuceni zvýšit ceny stravného, takto:

Děti od 3 do 6 let

Přesnídávka…………………… 9,- Kč
Oběd…………………………… 22,- Kč
Svačina………………………… 8, -Kč

Denní stravné…………………. 39,-Kč

Děti nad 6 let

Přesnídávka………………………… 10,-Kč
Oběd…………………………………… 24,- Kč
Svačina……………………………….. 9,- Kč

Denní stravné……………………… 43,-Kč

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2019/2020 částku 590,-Kč

Podle zákona ze dne 20. 11. 2011 se mění zákon 561/2004 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a § 123 odst. 2 ve vzdělání v posledním ročníku MŠ a odkladu školní docházky, MŠ poskytuje bezplatně. Neplatí pro děti se zdravotním postižením. Školné a stravné plaťte prosím bankovním převodem pod svým variabilním symbolem. Posílejte správnou (nezaokrouhlovat) částku vždy do 20. dne v měsíci.
Děkuji Věra Vybíralová vedoucí školní jídelny

číslo účtu školy 115- 3545240227/0100

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš