Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Základní škola

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn alespoň na dobu 15 dnů.
Zveřejnění seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
Potvrďte prosím souhlas s přijetí - mailem marcelafrydlova@zskladnovasatova.cz nebo
SMS 731 516 155
Rozhodnutí o přijetí uchazeče obdrží zákonný zástupce při informativní schůzce dne 22. 6. 2021 od 15,30 v MŠ Plzeňská 3129. Tam, prosím, přineste již čitelně vyplněný evidenční list, potvrzený od pediatra a podepsaný oběma zákonnými zástupci.
Evidenční list je možné vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na web stránkách www.zskladnovasatova/mateřská škola/zápis

Rozhodnutí o nepřijetí si může vyzvednout zákonný zástupce v MŠ Plzeňská 3129
od 6. 6. 2021 do 10. 6. 2021 (po - pá od 8 hod do 15 hod)
při nevyzvednutí bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.
([https://www.zskladnovasatova.cz/files/2022/06/01/0nz1prijatedetiproskolnirok2022-2023.pdf])

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš