Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

27. 4. 2020 - Rovnováha a nerovnováha

Rovnováha a nerovnováha (balance a dysbalance)

Každý z nás se alespoň jednou přistihl, jak sedí ve zkroucené poloze na gauči, v křesle nebo na židli u PC. Přidá-li se k tomu několik hodin denně bez jakéhokoli pohybu či protažení, máme tady zdravotní problémy. Těmi nejhlavnějšími zdravotními problémy jsou svalové dysbalance. To znamená, že svaly na našem těle jsou v nerovnováze. Konktrétně je to myšleno tak, že některé svaly jsou zkrácené a některé ochablé a vzájemně nefungují tak, jak by měly. Důsledkem svalových dysbalancí je špatné držení těla. Tímto problémem jsou například kulatá záda (ramena jsou vytočena dopředu, hrudník je uzavřený, vypadá to jako hrb). Prohnutí v bedrech patří taktéž mezi chybné držení těla. Tyto zdravotní potíže naší pohybové soustavy mají bohužel i vliv na ostatní funkce našeho organismu.

Tím, že svaly nejsou v ideální kondici a pracují v nesprávné poloze, mění postavení našich kostí. To ovlivňuje další soustavy našeho těla. Postavení ramen vpřed a uzavřený hrudník způsobují potíže dýchací soustavě. I naše trávicí soustava tím pádem ideálně nepracuje, když sedíme zkroucený a s nohama nahoře. Mezi nejrizikovější skupinu, která je nejsnáze ohrožena svalovými dysbalancemi, patří děti na základních školách, jelikož se jejich tělo neustále vyvíjí a roste. Jakmile u dětí nastane určitá porucha pohybové soustavy (pohybového aparátu) a nijak se neřeší a neléčí, může to mít velké a neblahé účinky na funkce organismu v pozdějších letech života.

Jak se těmto problémům dá předejít? Sedět a stát co nejvzpřímeněji. Ramena jsou stažena dozadu, hrudník je „vyšpulen“ a temeno hlavy je nejvyšší bod našeho těla. To praktikovat, jak vsedě, tak ve stoji. Dýchat nikoli povrchně a nevědomě, ale hlouběji a s vědomím nádechu a výdechu, ideálně nosem. Pohyb a protahování je kapitola sama osobě, taktéž velmi důležitá. Protažené a posílené svaly lépe fungují a regenerují. Všechny tyto složky způsobují lepší a kvalitnější funkci dýchací soustavy, trávicí soustavy a srdečně oběhové soustavy. Takže když to shrneme, stačí jen vzpřímeně sedět a stát, správně dýchat, mít pravidelný pohyb a občas se protáhnout. Tělo vám poděkuje tím, že bude správně a bezbolestně fungovat.

Vzhledem k tomu, že my – organismus – jsme propojeným celkem, má vždy oslabení jedné naší „části“ vliv na všechny části ostatní. My samozřejmě nemáme části, ale jsme nedělitelným celkem, který nazýváme „organismus“, česky by se dalo říci živý tvor. Tělesné a duševní zdraví včetně toho, jak prožíváme samy sebe, jde ruku v ruce. Nesprávné držení těla, které způsobuje nedostatečné dýchání, dále ovlivňuje nejen trávení, ale fungování celého našeho těla. Oslabené trávení způsobuje hromadění odpadních látek v těle a neúplnou výtěžnost živin ze stravy. Orgány se nedostatečně okysličují, tím pádem neodvádí účinně odpadní látky a organismus se postupně otravuje. Imunitní systém se postupně vyčerpává, slábne celé tělo, celý člověk. Musíme si uvědomit, že zásadním orgánem pro náš duševní život, pro vědomí sebe sama, je mozek. Oslabené, přidušené a přiotrávení tělo zahrnuje tedy i takové ovlivnění mozku a v důsledku toho se snižují nejen naše duševní schopnosti, ale mění i pocity, jaké prožíváme. Mnoho různých špatných stavů a nálad je důsledkem nesprávného životního režimu. Oslabené tělo reaguje na tento stav vysíláním tělesných zpráv – signálů, především obavy, úzkosti a strachu. Je to takové volání: „Bojí se o své zdraví!“ Lidé si ale většinou neuvědomují, že takové stavy jsou důsledkem slabosti organismu a místo toho se domnívají, že je něco ohrožuje ve vnějším světě. Postupně omezují svůj život – nechce se jim chodit ven, do školy, bojí se cizích lidí, neúspěchu, opačného pohlaví, povinností, životních změn, práce, lesa, tmy, velkých nebo malých prostor a podobně. To, čeho se bojí, je však ve skutečnosti zástupný předmět – jakási výmluva pro naši mysli. Skutečná podstata leží v oslabeném těle, které strachem o své zdraví vysílá zprávu, že nejsme dost silní, abychom zvládali běžný život.

Zdravý způsob života zahrnuje péči o všechny naše lidské části a části našeho života. Ve skutečnosti ale žádné různé části života neexistují – život je jen jeden, ve kterém jsou všechny jeho zdánlivé části propojeny. Jako uzel z mnoha provázku promotaných mezi sebou. Jako nálev z mnoha bylinek, nebo vývar z mnoha surovin a koření. Starat se o svůj život znamená zdravé držení těla, dostatečný pohyb, správné dýchání, stravování, odpočinek, vzdělávání a smysluplnou zábavu, která nás rozvíjí a rozvíjí i naše vztahy. Jedině úplným rozvojem všech částí našeho života můžeme v budoucnu očekávat smysluplné výsledky v podobě dobrého života.

            Autoři: Bc. Tomáš Kovacz, Mgr. Karel Pich
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš