Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Adaptační dny

V závěru prvního školního týdne již tradičně proběhly adaptační dny.
Třídy od pátého do devátého ročníku měly připravený program na dva dny, jeden v přírodě a jeden ve škole.

Ve čtvrtek zmíněné třídy vyrazily se svými třídními učiteli a asistenty do lesa u areálu Sletiště. Tam měly připravenou rozstříhanou zprávu pověšenou na stromech a jejich úkolem bylo všechny části najít a poskládat úkol. Tím bylo sestavit pravidla chování třídy a tato pravidla zpracovat formou videa. Finální výstup bude v nejbližších dnech ke shlédnutí v sekci video a také v televizi ve vstupní chodbě školy.

V pátek byli žáci rozděleni do smíšených skupin ze všech ročníků. Cílem bylo vytvoření knihy (manuálu) "Jak se nechovat v naší škole". Jednotlivé skupiny nejprve definovaly ty vzorce chování, které jim v naší škole nejvíc vadí a pak každá skupina jeden typ negativního jevu zpracovala literární tvorbou. Výsledkem bude kniha, která bude závazným návodem pro všechny, jak zlepšit sociální prostředí školy, aby se v ní všichni cítili co možná nejlépe.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš