Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Příchod žáků bude organizován v těchto časových intervalech:

  1. ročník 7,35 – 7,40 hodin.
  2. ročník 7,45 – 7,50 hodin.

Žádáme rodiče o dodržení těchto časů.
Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za podmínky zachování homogenity skupiny bude možné realizovat některé vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Během dne bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
Pro žáky budou připravena dvě oddělení školní družiny.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš