Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Informace o stávce 6. 11. 2019

K připravované středeční stávce se naše škola nepřipojí a provoz školy bude plně zajištěn.
Pracovníci naší školy podporují nutnost zásadní změny v českém školství, nicméně nepodporujeme současné snahy odborů. Tyto snahy hodnotíme jako nesystematické a nekoncepční. V budoucnu rádi podpoříme snahy o změny, které budou koncepční a cílené. Jako důležitou vidíme včasnou informovanost rodičovské veřejnosti.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš