Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Jaká jsou práva a povinnosti parlamentářů

 • Účastní se zasedání ŽP. Komunikují s vedením školy, zaměstnanci i vyučujícími.
 • Aktivně se podílejí na chodu školy.
 • Přinášejí náměty ze tříd ohledně vzdělávacího procesu, školního prostředí a vzájemného soužití.
 • Obratem informují třídy a jejich třídní o dění ve škole.
 • Vymýšlejí a organizují aktivity / projekty / výlety pro ostatní žáky.
 • Předkládají návrhy na školní, sportovní a kulturní akce, o které by měly třídy zájem.
 • Reprezentují svou třídu, za kterou byli zvoleni.
 • Snaží se o to, aby se do akcí ŽP zapojili i ostatní žáci.
 • Podílejí se na řešení problémů a negativních jevů, které se ve škole vyskytnou (např. ničení školního majetku, ubližování spolužákům, nevhodné chování žáků, šikana…).
 • V případě potřeby si na zasedání zvou i další žáky či vyučující.
 • Odpovědně plní své úkoly obdržené na zasedání. Aktivně se podílejí na akcích ŽP.
 • Pravidelně se zúčastňují schůzek ŽP, které je konají každý měsíc v předem stanoveném termínu.

Žákovský parlament podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání!

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš