ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

KMD v divadle Minor

LIPANY

S Klubem mladého diváka jsme se dne 9. dubna vydali do Prahy do divadla Minor na představení nazvané Lipany.
Divadlo není příliš velké, ale je velmi hezky vyzdobeno a má domáckou atmosféru. Divadlo bylo postaveno v roce 1950 jako loutkové divadlo, ale dnes se zde hrají i jiné divadelní formy.

Představení Lipany je pojato jako dějepisná přednáška prokládaná scénkami z pohledu jednoho Husita. Je doprovázeno živou hudbou.
Ze začátku, kdy začíná přednáška, je představení hodně vtipné, ale postupně, vývojem událostí, v některých momentech i velmi smutné.

Z dějepisu již někteří husity a bitvu u Lipan znají, ale opakování je matka moudrosti.
Vše začalo upálením Jana Husa, kněze, českého středověkého náboženského myslitele, pedagoga, a kazatele. Lidé nebyli s jeho upálením spokojeni, neboť hlásal myšlenky o nápravě církve a odkazu Ježíše Krista, za kterými oni stáli.
A tak vznikli husité, učenci Jana Husa. V jižních Čechách založili město Tábor a v něm se usídlili. Tehdejšímu králi Zikmundovi se ale jednání Husitů nelíbilo, a proto na ně vyslal vojáky, kterým se říkalo Křižáci.
Všechny boje Husité vyhráli a lidé se jich začínali bát. Někteří Husité této moci využili a rabovali města. Na druhé straně však byli umírnění Husité, kteří byli proti takovému jednání, a tak se roku 1434 odehrála bitva u Lipan, ve které proti sobě stáli umírnění Husité a husitští radikálové.
(Alžběta Pilmaierová, VIII. třída)

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš