Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Opatření ohledně koronaviru

Základní doporučení pro rodiče a žáky ve stavu nouze - koronavirus

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

jakkoli těžkou situaci společnými silami překonáme.
Uvádíme zde pro Vás několik základních doporučení, která Vám mohou pomoci současnou situaci lépe zvládat. Na konci jsou dále dva odkazy, které podrobněji popisují základní informace a doporučení týkající se stavů stresu a způsobů, jak komunikovat s dětmi.

Obecná doporučení

 1. Dodržujte doporučená hygienická opatření, vyhněte se kontaktu se staršími osobami.
 2. Vyřiďte si nutná opatření týkající se ošetřovného, změny v zaměstnání či přihlášení na úřad práce apod.
 3. Buďte v telefonickém kontaktu se svými blízkými, kolegy a známými. Buďte k dispozici pro své starší příbuzné, kteří mohou být opravdu vyděšeni. Soucit a laskavost k druhým je velmi účinný způsob, jak setřást pocity strachu o sebe. Hledejte způsob, jak pomoci druhým.
 4. Nastavte a dodržujte pravidelný čas určený pro vzdělávání Vašich dětí.
 5. Starejte se dostatečně o své základní životní potřeby - jídlo, spánek, odpočinek, zábava. Nezapomínejte, že život jde dál.
 6. Pokud nemáte žádné, nebo jen lehké příznaky, nechoďte k lékaři či do nemocnice, kde se můžete skutečně nakazit. Nezatajujte informace o svých příznacích či pobytu v zahraničí. Chovejte se ke zdravotníkům, policistům atd. velmi slušně - oni jsou nejvíce ohrožení.

Doporučení týkající se vzdělávání dětí

 1. Nastavte si pravidelný čas, kdy se děti věnují učení a ten v rámci možností dodržujte.
 2. Úkoly jsou postavené tak, aby je děti zvládaly převážně samy, obsahy některých předmětů byly upraveny tak, aby se děti mohly dostatečně věnovat především profilovým předmětům (matematika, český jazyk, cizí jazyky – dle doporučení MŠMT). Cílem není Vás zaměstnat jako učitele, přesto v případě potřeby buďte dětem nápomocní.
 3. Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte daného učitele, buďte ve spojení s třídním učitelem.
 4. Pokud má dítě problémy s novou látkou, může zatím procvičovat a upevňovat zvládnuté, pro vysvětlení látky se může dítě obrátit na vyučujícího –
  Bakalář, Teams, případně se může pokusit kontaktovat i spolužáky. K dovysvětlení učiva jsou v některých předmětech určeny i videohodiny, o kterých jsou děti vždy předem informováni v Teams.
 5. Pokud chcete s čímkoli poradit, můžete kontaktovat i školního psychologa: karelpich@zskladnovasatova.cz

Doporučení týkající se duševního zdraví (psychohygiena)

 1. V naší zemi je situace zvládána velmi dobře, není na místě panikařit a na základě toho nakupovat obrovské množství jídla apod.
 2. Informace o situaci sledujte jen jednou denně, jen pár minut. Čtěte pouze články či sledujte ty reportáže, které se týkají změny opatření či vyhlášení nových. Lidé, kteří čtou a sledují různé reportáže a rozhovory po celé hodiny, často propadají zahlcujícímu strachu, který není na místě.
 3. Nevyhledávejte, nečtěte, nezabývejte se v mysli katastrofickými teoriemi. Pouze ve Vás vyvolají strach a zabraný čas a duševní síla Vám bude chybět na skutečné denní povinnosti.
  1. Mluvte, komunikujte se svými blízkými, nestyďte se za pocity strachu. Sdílené trápení je poloviční trápení. Mluvte otevřeně s dětmi. Uklidněte je, že jim nehrozí nebezpečí, že skutečně ohroženi jsou staří lidé.
 4. Zaměřujte pozornost na pozitivní věci. Věnujte se dál svým zálibám, je-li to možné. Pokud to nejde, najděte si nové. Poslouchejte radostnou hudbu, dívejte se na veselé, pozitivní a motivující filmy.
 5. Výjimečný stav či karanténa také neznamená, že máme lenošit. Věnujte se praktickým činnostem, zejména dokončení něčeho v domácnosti - něco opravit, uklidit, protřídit šatník, šuplíky atd. Dělejte tyto činnosti ale v klidu, bez napětí či nátlaku na ostatní členy rodiny.
 6. Nechtějte staré či vleklé rodinné spory vyřešit právě teď.
 7. Omezte alkohol či jiné návykové látky.
 8. Najděte si čas pro sebe, odpočinek v klidu, klidné posezení u čaje či kávy, kdy myslíte na pozitivní věci.

Doporučení ve stavech silného stresu a paniky

 1. Uvědomte si svůj dech a dýchejte pomalu, ale hluboce, s krátkou zádrží po nádechu a po výdechu. Uvědomte si svou přítomnou situaci, kde jste, co vidíte, slyšíte, cítíte, v jaké pozici je vaše tělo. Zaměřte veškerou svou pozornost na smyslové vnímání situace, jaká je právě tady a teď.
 2. Nerozvíjejte myšlenky týkající se nemoci, nepředstavujte si nic. Dýchejte a uvědomujte si své okolí a své tělo. Můžete sedět, stát nebo ležet, nebo se jděte
  projít a neustále udržujte pozornost u svého dechu a vnímání okolí. Může se stát, že zpočátku strach zesílí, pokračujte však v dýchání. Někdy je třeba i deset a více minut takového cvičení. Provádějte ho pokaždé, kdy si uvědomíte, že se Vás zmocňuje strach.
 3. Protřepejte se - zatřeste s sebou, několikrát poskočte, poplácejte otevřenými dlaněmi celé své tělo, od nohou až k patě. Hluboce dýchejte. Dělejte dřepy s výskokem, kliky, můžete i běžet na místě. Pomůže také ledová sprcha, zpívání, hudba. Pokud máte pocit, že svůj stav v uzavřeném prostoru nezvládáte, běžte se projít ven, ideálně do přírody.
 4. Pokud svůj stav nezvládáte, promluvte si s někým. Může to být někdo, komu důvěřujete, nebo využijte linky důvěry,
  nebo se domluvte na telefonickém hovoru s naším psychologem: tel. 607 067 100, email: karelpich@zskladnovasatova.cz
  Případně využijte telefonické krizové intervence: https://www.delamcomuzu.cz/ nebo https://www.akpcr.cz/koronavirus

Prosíme Vás také, abyste se se svými dotazy, případně starostmi obraceli především na učitele či pracovníky školního poradenského zařízení. Vedení školy kontaktujte pouze v nutných případech. V současné situaci je vedení školy velmi vytíženo závažnými organizačními změnami.

Opatrujte se. Vězte, že lidé v dřívějších dobách zvládli mnohonásobně horší období a proto schopnosti zvládat těžké stavy jsou v nás geneticky uchované. Společně vše zvládneme.

Doporučené odkazy:

Základní psychologická doporučení
https://upp.med.muni.cz/aktuality/zakladni-psychologicka-doporuceni-pro-verejnost-ve-stavu-nouze-koronavirus

Doporučení ve vztahu k dětem
https://mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš