Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle usnesení vlády ČR je nařízena od 4. 1. 2021 distanční výuka pro žáky 3. až 9. ročníků základních škol.
Online výuka bude probíhat dle rozvrhu pro distanční vzdělávání:
https://www.zskladnovasatova.cz/prispevek/rozvrhy-online-hodin-v-teams-pro-distancni-vyuku9jr7
V předmětech, kde nebude realizována online výuka budou zadávány úkoly vždy do 8. hodin ráno
v systému BAKALÁŘI dle standartních rozvrhů.
Distanční vzdělávání je povinné.
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Příchod žáků bude organizován v těchto časových intervalech:

  1. ročník 7,35 – 7,40 hodin.
  2. ročník 7,45 – 7,50 hodin.

Žádáme rodiče o dodržení těchto časů.
Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za podmínky zachování homogenity skupiny bude možné realizovat některé vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Během dne bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
Pro žáky budou připravena dvě oddělení školní družiny.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš