Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

PCR testy

Vážení rodiče,
Rada města Kladna dne 12. 4. 2021 rozhodla o realizaci zkušebního testování všech předškolních dětí v mateřských školách a všech žáků 1. stupně v základních školách zřizovaných Statutárním městem Kladno formou PCR testů na přítomnost viru COVID-19 ze slin pomocí tamponů a bezpečných odběrových soustav zajišťovaných laboratořemi společnosti SPADIA LAB, a. s., a to pro období 19. - 30. 4. 2021.
Jedná se o reakci na četné požadavky ze strany rodičovské veřejnosti na provádění testů šetrnou a přesnou metodou ze slin.

Testování PCR testy proběhne v pondělí 19. 4. 2021 pro žáky II. třídy, IV. B, V. B.
Testování PCR testy proběhne v pondělí 26. 4. 2021 pro žáky I. třídy, III. třídy, IV. A, V. A.

Jedná se o jednoduchý odběr vzorku ze slin, kde ve zkumavce je umístěný vatový tampón, který se vloží do úst a 1-2minuty se ponechá v ústech, aby dostatečně nasákl slinami. Pak se vrátí zpět do zkumavky. Video: https://www.youtube.com/watch?v=2mO3EY7wVys

Testování se netýká dětí, u kterých byla pozitivita zjištěna prostřednictvím PCR testu v posledních 90 dnech před daným testováním. Skutečnost je nutné doložit potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.

Každý žák, resp. zákonný zástupce, dostane nejpozději do 24 hodin SMS informaci o výsledku testu na uvedené telefonní číslo.
Pro realizaci testování formou PCR testů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte. Ke stažení zde.

Ve stejné dny (pondělí 19. 4. a pondělí 26. 4. 2021) musí v souladu s metodickými pokyny MŠMT proběhnout i testování antigenními testy tak, aby žáci mohli po negativním výsledku ihned zahájit výuku. Žádné další antigenní ani PCR testy nebudou již v těchto týdnech prováděny.

Po bezplatném zkušebním testování, budou mít rodiče možnost případného pokračování testování na přítomnost viru COVID-19 pomocí těchto PCR testů, ovšem úhrada ze strany Města nebude již zajišťována. Cena za provedení jednoho PCR testu by měla být 150,- Kč včetně DPH.

V případě, že si rodiče zaplatí PCR testy, bude testování prováděno 1krát týdně ve škole - a to v pátek ráno (čas bude upřesněn - záleží na laboratoři) v týdnu, kdy má dítě distanční výuku. V týdnu prezenční výuky už nebude dítě testováno.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš