Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Pedagogický sbor

Školní rok 2021/2022

Všichni vyučující se Vám budou věnovat i mimo stanovené konzultační hodiny po vzájemné domluvě. Využijte e-mailu jmenoprijmeni@zskladnovasatova.cz, např. josefnovak@zskladnovasatova.cz nebo tel. 312 247 200.
Před návštěvou vyučujícího v jeho konzultačních hodinách vždy pedagoga předem informujte. Děkujeme.

Pedagogický pracovník Kontakt Konzultační hodiny
Mgr. Jarmila Bálintová
třídní učitelkaVI. B
vyučující Čj, Aj, Rj, Hv, Pč
jarmilabalintova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čt 13:30-14:00
Pro žáky: st 7:00-7:30
Mgr. Kateřina Čebišová
třídní učitelka VII. B
vyučující M, Př, Z, Tv
katerinacebisova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 7:15-7:45
Pro žáky: st 7:00-7:30
Mgr. Černá Tereza
vyučující Aj, Tv, ICT
terezacerna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pá 7:30-7:55
Pro žáky: po 13:30-14:00
Fišerová Světlana
vyučující Aj, Rj
svetlanafiserova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: st 7:15-7:40
Pro žáky: st 13:40-14:25
Mgr. Fousková Ivana
třídní učitelka III. tř.
ivanafouskova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 13:00-13:30
Pro žáky: st 12:45-13:00
Hájková Lucie
asistentka pedagoga
luciehajkova@zskladnovasatova.cz
Mgr. & Mgr. Horynová Petra
třídní učitelka II. tř.
speciální pedagog
petrahorynova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 7:15-7:40
Pro žáky: po 13:00-13:30
ŠSP: út 14:00-15:00
Mgr. Hozová Melanie
výchovná poradkyně
vyučující Čj, Vo
melaniehozova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 14:00-15:00
Pro žáky: úterý 13:45-14:15
Mgr. Anna Chocholová
annachocholova@zskladnovasatova.cz
Mgr. Kašpárek Miroslav
třídní učitel VIII. B
vyučující Dě, Vo, Př
miroslavkasparek@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: út 14:00-15:00
Pro žáky: út 14:00-15:00
Mgr. Klímová Jana
třídní učitelka V. B
janaklimova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pá 12:45-13:15
Pro žáky: pá 13:15-13:45
Mgr. Klosová Miroslava
školní metodička prevence
třídní učitelka VI. A
vyučující M, F
miroslavaklosova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče + ŠMP: po 14:00-14:45
Pro žáky: úterý 14:00-14:45
Mgr. Knopová Simona
vyučující Aj
simonaknopova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 14:00-14:45
Pro žáky: úterý 13:30-14:00
Konvalinková Monika
asistentka pedagoga
monikakonvalinkova@zskladnovasatova.cz
Bc. Kovacz Tomáš
třídní učitel VII. A
vyučující Tv, Z
tomaskovacz@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 15:30-16:15
Pro žáky: pá 13:40-15:20
Mgr. Krunclová Marcela
třídní učitelka VIII. A
vyučující Čj, Vo
marcelakrunclova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čt 14:30-15:00
Pro žáky: út 14:00-14:30
Ludvichová Klára
asistentka pedagoga
klaraludvichova@zskladnovasatova.cz
Luňáčková Marcela
asistentka pedagoga
marcelalunackova@zskladnovasatova.cz
Mgr. Minaříková Jana
vyučující Nj
janaminarikova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čt od 13:00
Pro žáky: čt od 13:30
Mgr. Novotná Lucie
třídní učitelka IX. tř.
vyučující M, Inf, Pč
lucienovotna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: st 7:20-7:50
Pro žáky: čt 12:45-13:30
Mgr. Paulová Irena
třídní učitelka I. B
irenapaulova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 12:00-12:30
Pro žáky: út 12:00-12:30
Mgr. Pošmourná Milena
vyučující Tv
milenaposmourna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čt 14:30-15:00
Pro žáky: út 13:45-14:15
Bc. Pavel Prach
třídní učitel V. A
vyučující Př, Vl, Pč, Hv, Tv, Inf
pavelprach@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 7:15-7:45
Pro žáky: po 13:50-14:20
Mgr. Růžičková Eva
třídní učitelka III. tř.
evaruzickova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čt 13:00-13:30
Pro žáky: čtvrtek 7:00-7:30
Mgr. Sedláčková Iveta
třídní učitelka I. A
ivetasedlackova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 7:00-7:40
Pro žáky: dle dohody
Mgr. Šeršeňová Marie
zástupkyně ředitelky školy
vyučující Čjl
mariesersenova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: út 15:00-15:30
Pro žáky: út 12:45-13:15
Šrailová Dana
vyučující Ch, Vv
danasrailova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pá 7:20-7:50
Pro žáky: st 7:00-7:30
Vondráková Michaela
asistentka pedagoga
michaelavondrakova@zskladnovasatova.cz
Mgr. Vondrová Blanka
ředitelka školy
vyučující M
blankavondrova@zskladnovasatova.cz
tel.: 312 247 513 a 606 602 440
Pro rodiče: po 15:00-15:30
Pro žáky: po13:00-13:30
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš