Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Pedagogický sbor

Školní rok 2021/2022

Všichni vyučující se Vám budou věnovat i mimo stanovené konzultační hodiny po vzájemné domluvě. Využijte e-mailu jmenoprijmeni@zskladnovasatova.cz, např. josefnovak@zskladnovasatova.cz nebo tel. 312 247 200.
Před návštěvou vyučujícího v jeho konzultačních hodinách vždy pedagoga předem informujte. Děkujeme.

Mobilní telefony 607 068 442 a 607 067 100 jsou k dovolání se do sborovny, nepoužívejte, prosím, na sms!
Pro zprávy použijte níže uvedené emaily či Bakaláře.
Mobilní telefon 607 068 104 je určen pouze pro družinu.

Pedagogický pracovník Kontakt Konzultační hodiny
Mgr. Kateřina Čebišová
třídní učitelka VII. B
vyučující M, Př, Z, Tv
katerinacebisova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 7:15-7:45
Pro žáky: st 7:00-7:30
Mgr. Černá Tereza
vyučující Aj, Tv, ICT metodik
terezacerna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pá 7:30-7:55
Pro žáky: po 13:30-14:00
Dorňáková Iveta
asistentka pedagoga
ivetadornakova@zskladnovasatova.cz
Fišerová Světlana
vyučující Aj, Rj
svetlanafiserova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: st 7:15-7:40
Pro žáky: st 13:40-14:25
Glückselig Tomáš
třídní IX. tř.
tomasgluckselig@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: st 7:15-7:55
Pro žáky: čt 7:15-7:55
Hájková Lucie
asistentka pedagoga
luciehajkova@zskladnovasatova.cz
Mgr. & Mgr. Horynová Petra
třídní učitelka II. tř.
speciální pedagog
petrahorynova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 7:15-7:40
Pro žáky: po 13:00-13:30
ŠSP: út 14:00-15:00
Mgr. Hozová Melanie
výchovná poradkyně
vyučující Čj, Vo
melaniehozova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 14:00-15:00
Pro žáky: úterý 13:45-14:15
Mgr. Anna Chocholová
annachocholova@zskladnovasatova.cz
Jíchová Šárka
asistentka pedagoga
sarkajichova@zskladnovasatova.cz
Mgr. Kašpárek Miroslav
třídní učitel VIII. B
vyučující Dě, Vo, Př
miroslavkasparek@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: út 14:00-15:00
Pro žáky: út 14:00-15:00
Mgr. Klímová Jana
třídní učitelka V. B
janaklimova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pá 12:45-13:15
Pro žáky: pá 13:15-13:45
Mgr. Klosová Miroslava
školní metodička prevence
třídní učitelka VI. A
vyučující M, F
miroslavaklosova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče + ŠMP: po 14:00-14:45
Pro žáky: úterý 14:00-14:45
Bc. Kovacz Tomáš
třídní učitel VII. A
vyučující Tv, Z
tomaskovacz@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 15:30-16:15
Pro žáky: pá 13:40-15:20
Mgr. Krunclová Marcela
třídní učitelka VIII. A
vyučující Čj, Vo
marcelakrunclova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čt 14:30-15:00
Pro žáky: út 14:00-14:30
Mgr. Eva Labuťová
třídní učitelka VI. B
vyučující Čj a Hv
evalabutova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče:
Pro žáky:
Mgr. Lebukhorska Olha
vyučující Aj
olhalebukhorska@zskladnovasatova.cz Pro rodiče:
Pro žáky:
Ludvichová Klára
asistentka pedagoga
klaraludvichova@zskladnovasatova.cz
Luňáčková Marcela
třídní učitelka IV. tř.
marcelalunackova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče:
Pro žáky:
Mgr. Minaříková Jana
vyučující Nj
janaminarikova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čt od 13:00
Pro žáky: čt od 13:30
Mgr. Paulová Irena
třídní učitelka I. B
irenapaulova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 12:00-12:30
Pro žáky: út 12:00-12:30
Ing., Bc. Pokorná Ivana
vyučující Aj
ivanapokorna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 14:30-15:00
Pro žáky: po 14:00-14:30
Mgr. Pošmourná Milena
vyučující Tv
milenaposmourna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čt 14:30-15:00
Pro žáky: út 13:45-14:15
Mgr. Kateřina Pozdechova
vyučující
katerinapozdechova@zskladnovasatova.cz
Bc. Pavel Prach
třídní učitel V. A
vyučující Př, Vl, Pč, Hv, Tv, Inf
pavelprach@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: po 7:15-7:45
Pro žáky: po 13:50-14:20
Mgr. Růžičková Eva
třídní učitelka III. tř.
evaruzickova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čt 13:00-13:30
Pro žáky: čtvrtek 7:00-7:30
Mgr. Sedláčková Iveta
třídní učitelka I. A
ivetasedlackova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 7:00-7:40
Pro žáky: dle dohody
Mgr. Šeršeňová Marie
zástupkyně ředitelky školy
vyučující Čjl
mariesersenova@zskladnovasatova.cz
tel.: 607 066 961
Pro rodiče: út 15:00-15:30
Pro žáky: út 12:45-13:15
Šrailová Dana
vyučující Ch, Vv
danasrailova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pá 7:20-7:50
Pro žáky: st 7:00-7:30
Vondráková Michaela
asistentka pedagoga
michaelavondrakova@zskladnovasatova.cz
Mgr. Vondrová Blanka
ředitelka školy
vyučující M
blankavondrova@zskladnovasatova.cz
tel.: 312 247 513
Pro rodiče: po 15:00-15:30
Pro žáky: po13:00-13:30
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš