Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Pedagogický sbor

Mobilní telefony 607 068 442 a 607 067 100 jsou k dovolání se do sborovny, nepoužívejte, prosím, na sms!
Pro zprávy použijte níže uvedené emaily či Bakaláře.
Mobilní telefon 607 068 104 je určen pouze pro družinu.

Pedagogický pracovník Kontakt Konzultační hodiny
Mgr. Čermák Adam
třídní učitel VI. B
vyučující Inf, D, F, ICT metodik
adamcermak@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pátek 14:00 - 14:45
Pro žáky: čtvrtek 7:05 - 7:50
Dorňáková Iveta
asistentka pedagoga
ivetadornakova@zskladnovasatova.cz
Fišerová Světlana
vyučující Aj, Rj
svetlanafiserova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 14:00 - 14:15 (dle dohody)
Pro žáky: středa 13:45 - 14:30 (dle dohody)
Mgr. Froňková Kristýna
vyučující Čj, D, Vo
kristynafronkova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 7:30 - 8:30
Pro žáky: pondělí 13:40 - 14:25
Glückselig Tomáš
třídní učitel VII. B
vyučující M
tomasgluckselig@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pátek 7:05 - 7:50 (dle dohody)
Pro žáky: úterý 7:05 - 7:50 (dle dohody)
Hájková Lucie
asistentka pedagoga
luciehajkova@zskladnovasatova.cz
Mgr. & Mgr. Horynová Petra
speciální pedagog
petrahorynova@zskladnovasatova.cz ŠSP: středa 15,00 - 15,30 po předešlé domluvě
Pro žáky:
Mgr. Hozová Melanie
výchovná poradkyně
třídní učitelka IX. A
vyučující Čj
melaniehozova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 8:00 - 10:00, středa 14:30 15:30
Pro žáky: pondělí a úterý 14:00 - 15:00
Mgr. Chocholová Anna
metodička prevence
annachocholova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 15:00 - 16:00
Pro žáky:
středa 15:00 - 16:00
Ing. Kasíková Alice
třídní učitelka VII. A
vyučující Čj, P
alicekasikova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 7:20 - 7:50
Pro žáky: úterý 7:15 - 7:50
Jíchová Šárka
asistentka pedagoga
sarkajichova@zskladnovasatova.cz
Mgr. Kašpárek Miroslav
třídní učitel IX. B
vyučující D, Vo, P
miroslavkasparek@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 7:15 - 7:50
Pro žáky: středa 7:15 - 7:50
Mgr. Klímová Jana
třídní učitelka III. ročníku
janaklimova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 12:35 - 13:20
Pro žáky: pondělí 13:20 - 14:05
Mgr. Kovacz Tomáš
třídní učitel VIII. A
vyučující Tv, Z, Inf
tomaskovacz@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 14:30 - 15:20
Pro žáky: úterý 13:40 - 14:25
Mgr. Kovaczová Anna
třídní učitelka VIII. B
vyučující Tv, P, Inf
annakovaczova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 14:35 - 15:20
Pro žáky: čtvrtek 12:45 - 13:30
Mgr. Kyjánek Lukáš
vyučující Inf
lukaskyjanek@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: dle dohody
Pro žáky: dle dohody
Mgr. Eva Labuťová
třídní učitelka IV. ročníku
vyučující Čj, Nj, Hv
evalabutova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: dle dohody
Pro žáky: pondělí 12:45 - 13:30
Mgr. Lebukhorska Olha
vyučující Aj, Rj
olhalebukhorska@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 12:45 - 13:30 (dle dohody)
Pro žáky: pátek 12:45 - 13:30
Ludvichová Klára
asistentka pedagoga
klaraludvichova@zskladnovasatova.cz
Luňáčková Marcela
třídní učitelka V. ročníku
marcelalunackova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 13:50 - 14:25 (dle dohody)
Pro žáky: pondělí 13:30 - 14:15
Mgr. Minaříková Jana
vyučující Nj
janaminarikova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 13:45 - 14:30
Pro žáky: čtvrtek 13:00 - 13:45
Mgr. Paulová Irena
třídní učitelka II. B
irenapaulova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pátek 7:10 - 7:40
Pro žáky: úterý 13:00 - 13:30
Ing., Bc. Pokorná Ivana
vyučující Aj
ivanapokorna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 7:30 - 8:00
Pro žáky: pondělní 13:00 - 13:30
Mgr. Pošmourná Milena
vyučující Tv, Vv
milenaposmourna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 14:00 - 14:30 (dle dohody)
Pro žáky: úterý 13:30 - 14:00
Mgr. Pozdechová Kateřina
třídní učitelka I. ročníku
katerinapozdechova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: (dle dohody)
Pro žáky: pondělí 12:15 - 13:00
Mgr. Sedláčková Iveta
třídní učitelka II. A
ivetasedlackova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 7:00 - 7:40 (dle dohody)
Pro žáky: středa 13:00 - 13:30
Synek Adam
třídní učitel VI. A
vyučující M, F, Tv
adamsynek@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: (dle dohody)
Pro žáky: úterý 13:45 - 14:25 (dle dohody)
Mgr. Šeršeňová Marie
zástupkyně ředitelky školy
vyučující Čj
mariesersenova@zskladnovasatova.cz
tel.: 607 066 961
Pro rodiče: čtvrtek 14:00 -15:00 (dle dohody)
Pro žáky: pondělí 13:45 - 14:30
Šrailová Dana
vyučující Ch, Vv
danasrailova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 7:00 - 7:30 (dle dohody)
Pro žáky: pátek 7:00 - 7:30 (dle dohody)
Mgr. Vondrová Blanka
ředitelka školy
vyučující M, Inf
blankavondrova@zskladnovasatova.cz
tel.: 312 247 513
Pro rodiče: úterý 13:00 - 15:00 (dle dohody)
Pro žáky: středa 13:00 - 14:00
Vršková Ivanka
asistentka pedagoga
ivankavrskova@zskladnovasatova.cz
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš