Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Pedagogický sbor

Školní rok

Všichni vyučující se Vám budou věnovat i mimo stanovené konzultační hodiny po vzájemné domluvě. Využijte e-mailu jmenoprijmeni@zskladnovasatova.cz, např. josefnovak@zskladnovasatova.cz nebo tel. 312 247 200.
Před návštěvou vyučujícího v jeho konzultačních hodinách vždy pedagoga předem informujte. Děkujeme.

Pedagogický pracovník Kontakt Konzultační hodiny
Mgr. Kateřina Čebišová

vyučující TV, M
katerinacebisova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 7:15-7:45 + dle dohody
Pro žáky: středa 7:15-7:45 +dle dohody
Mgr. Černá Tereza
Třídní učitelka VII. A
vyučující Aj
terezacerna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 7:15-7:45
Pro žáky: úterý 7:15-7:45
Bc. Demelová Lucie
Třídní učitelka V. A
luciedemelova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 7:15-7:40 + dle dohody
Pro žáky: středa 7:15-7:40 + dle dohody
Fišerová Světlana
Třídní učitelka IX. B
svetlanafiserova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 7:30-8:00
Pro žáky: středa 14:00-14:45
Mgr. Fousková Ivana
Třídní učitelka III. tř.
ivanafouskova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 12:45-13:15 + dle dohody
Pro žáky: pondělí 12:45-13:15
PhDr. Haismanová Zdenka
zdenkahaismanova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 10:00-10:30 + dle dohody
Pro žáky: čtvrtek 12:05-12:45 + dle dohody
Hájková Lucie
Asistent pedagoga
luciehajkova@zskladnovasatova.cz
Mgr. & Mgr. Horynová Petra
Třídní učitelka I. tř.
speciální pedagog
petrahorynova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 12:00-12:30 + dle dohody
Pro žáky: čtvrtek 13:00-13:30 + dle dohody
ŠSP: čtvrtek 14:00-15:00
Mgr. Hozová Melanie
Výchovná poradkyně
melaniehozova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 14:00-15:00 + dle dohody
Pro žáky: úterý 14:00-14:30
výchovné poradenství: čtvrtek 14:00-15:00
Mgr. Kašpárek Miroslav
Třídní učitel VII. B
miroslavkasparek@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 14:35-15:05
Pro žáky: úterý 7:15-7:45
Mgr. Klímová Jana
Třídní učitelka IV. B
janaklimova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 13:30-14:00
Pro žáky: pondělí 14:00-14:30
Mgr. Klosová Miroslava
Školní metodička prevence
miroslavaklosova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče + ŠMP: středa 15:00-15:45
Pro žáky: úterý 14:00-14:45
Mgr. Knopová Simona
Třídní učitelka IX. A
simonaknopova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 14:00-14:45 + dle domluvy
Pro žáky: úterý 14:00-14:45 + dle domluvy
Konvalinková Monika
Asistentka pedagoga
monikakonvalinkova@zskladnovasatova.cz
Bc. Kovacz Tomáš
Třídní učitel VI. A
tomaskovacz@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 12:45-13:30
Pro žáky: čtvrtek 13:50-14:20 + dle domluvy
Ludvichová Klára
Asistentka pedagoga
klaraludvichova@zskladnovasatova.cz
Luňáčková Marcela
Asistentka pedagoga
marcelalunackova@zskladnovasatova.cz
Mgr. Minaříková Jana
Vyučující Rj, Hv
janaminarikova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 13:30-14:00
Pro žáky: dle dohody
Miškovská Klára
Hv
klaramiskovska@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: dle dohody
Pro žáky: dle dohody
Mgr. Novotná Lucie
Třídní učitelka VIII. tř.
lucienovotna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 14:00-14:30
Pro žáky: úterý 13:30-14:00
Mgr. Paulová Irena
Třídní učitelka V. B
irenapaulova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 12:00-12:30 + dle dohody
Pro žáky: středa 7:10-7:40
Mgr. Pich Karel
Školní psycholog
karelpich@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 15:00-16:00
Pro žáky: pátek 14:00-15:00
Mgr. Pošmourná Milena
Vyučující Čj, Tv
milenaposmourna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 12:45-13:15 + dle dohody
Pro žáky: pondělí 7:30-8:00
Mgr. Primas Karel
Třídní učitel VI.B tř.
Koordinátor EVVO
karelprimas@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 15:45-16:15 + dle dohody
Pro žáky: úterý 14:00-14:30 + dle dohody
Mgr. Růžičková Eva
Třídní učitelka II. tř.
evaruzickova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 12:00-12:30 + dle domluvy
Pro žáky: čtvrtek 7:00-7:30 + dle domluvy
Mgr. Sedláčková Iveta
Třídní učitelka IV. A
ivetasedlackova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 13:00-13:30
Pro žáky: čtvrtek 7:00-7:30
Mgr. Šeršeňová Marie
Zástupkyně ředitelky školy
mariesersenova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 15:15-16:00
Pro žáky: středa 13:30-14:15
Šrailová Dana
Vyučující M, Vv, Pč,
danasrailova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 8:00-8:45
Pro žáky: pátek 7:30-8:00
Vondráková Michaela
Asistentka pedagoga
michaelavondrakova@zskladnovasatova.cz
Mgr. Vondrová Blanka
Ředitelka školy
blankavondrova@zskladnovasatova.cz
tel.: 312 247 513 a 606 602 440
Pro rodiče: pondělí 15:00-16:00
Pro žáky: středa 14:00-15:00
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš