Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Pedagogický sbor

Školní rok 2019/20

Všichni vyučující se Vám budou věnovat i mimo stanovené konzultační hodiny po vzájemné domluvě. Využijte e-mailu jmenoprijmeni@zskladnovasatova.cz, např. josefnovak@zskladnovasatova.cz nebo tel. 312 247 200.
Před návštěvou vyučujícího v jeho konzultačních hodinách vždy pedagoga předem informujte. Děkujeme.

Pedagogický pracovník Kontakt Konzultační hodiny
Mgr. Černá Tereza
Třídní učitelka VI. A
vyučující Aj
terezacerna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 7:20-7:50
Pro žáky: pátek 7:20-7:50
Bc. Demelová Lucie
Třídní učitelka IV. A
luciedemelova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 7:15-7:45
Pro žáky: středa 12:50-13:30
Fišerová Světlana
Třídní učitelka VIII. B
svetlanafiserova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 7:20-7:50
Pro žáky: úterý 14:00-15:00
Mgr. Fousková Ivana
Třídní učitelka V. B
ivanafouskova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 13:30-14:00
Pro žáky: pondělí 13:30-14:00
Hájková Lucie
Asistent pedagoga
luciehajkova@zskladnovasatova.cz
Mgr. & Mgr. Horynová Petra
Třídní učitelka II. tř.
speciální pedagog
petrahorynova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 7:15-7:40
Pro žáky: úterý 13:00-13:30
ŠSP: čtvrtek 14:00-15:00
Mgr. Hozová Melanie
Výchovná poradkyně
melaniehozova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 14:00-15:00
Pro žáky: úterý 14:00-15:00
Mgr. Kašpárek Miroslav
Třídní učitel VI. B
miroslavkasparek@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 13:45-14:30
Pro žáky: čtvrtek 7:15-7:45
Mgr. Klímová Jana
Třídní učitelka III. B
janaklimova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pátek 13:00-13:45
Pro žáky: úterý 13:00-13:45
Mgr. Klosová Miroslava
Školní metodička prevence
miroslavaklosova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 14:00-15:00
Pro žáky: pátek 14:30-15:30
Mgr. Knopová Simona
Třídní učitelka VIII. A
simonaknopova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pátek 7:20-7:50
Pro žáky: úterý 14:00-14:45
Bc. Kovacz Tomáš
Třídní učitel V. A
tomaskovacz@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 13:40-14:25
Pro žáky: pondělí 11:50-12:35
Ludvichová Klára
Asistentka pedagoga
klaraludvichova@zskladnovasatova.cz
Luňáčková Marcela
Asistentka pedagoga
marcelalunackova@zskladnovasatova.cz
Mgr. Minaříková Jana
Vyučující Nj, Hv
janaminarikova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 14:30-15:15
Pro žáky: pondělí 13:45-14:30
Mgr. Novotná Lucie
Třídní učitelka VII. tř.
lucienovotna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 14:00-14:30
Pro žáky: čtvrtek 13:00-13:30
Mgr. Paulová Irena
Třídní učitelka IV. B
irenapaulova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 7:00-7:30
Pro žáky: pátek 7:00-7:30
Mgr. Pich Karel
Školní psycholog
karelpich@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: středa 15:30-16:30
Pro žáky: 14:30-15:30
Mgr. Pošmourná Milena
Vyučující Tv
milenaposmourna@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 16:15-17:00
Pro žáky: pondělí 14:30-15:00
Mgr. Primas Karel
Třídní učitel IX. tř.
Koordinátor EVVO
karelprimas@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: pondělí 15:00-16:00
Pro žáky: středa 14:00-14:30
Mgr. Růžičková Eva
Třídní učitelka I. tř.
evaruzickova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 12:00-12:30
Pro žáky: čtvrtek 7:00-7:30
Mgr. Sedláčková Iveta
Třídní učitelka III. A
ivetasedlackova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: čtvrtek 7:00-7:30
Pro žáky: pátek 7:00-7:30
Mgr. Šeršeňová Marie
Zástupkyně ředitelky školy
mariesersenova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 15:00-16:00
Pro žáky: pondělí 12:35-13:30
Šrailová Dana
Vyučující Vv, Pč, Hv
danasrailova@zskladnovasatova.cz Pro rodiče: úterý 8:00-8:45
Pro žáky: středa 15:00-15:45
Mgr. Volšická Lenka
vyučující Čj
lenkavolsicka@zskladnovasatova.cz Pro rodiče:
Pro žáky:
Vondráková Michaela
Asistentka pedagoga
michaelavondrakova@zskladnovasatova.cz
Mgr. Vondrová Blanka
Ředitelka školy
blankavondrova@zskladnovasatova.cz
tel.: 312 247 513 a 606 602 440
Pro rodiče: pondělí 15:00-16:00
Pro žáky: středa 15:00-16:00
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš