Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Platba za školní družinu na školní rok 2024/25

Platbu za školní družinu na školní rok 2024/25 určil zřizovatel školy na 250 Kč/ měsíc s účinností od 1. 9. 2024.
Termíny zápisu do ŠD: 18. 6. 2024 v čase 17.00-18.00 hod. (budoucí první třída) a 19. 6. 2024 v čase 15.30 - 18.00 hod. (budoucí 2.-5. třída).

Metodický materiál ke stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech veřejných zřizovatelů od 1.1.2024

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš