Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Přihláška

Zápis dětí (1. – 5. ročník) do školní družiny na školní rok 2019/2020 proběhne v následujících termínech:
28.8.2019 od 14.00 do 17.00 hodin,
29.8.2019 od 8.00 do 12.00 hodin
a
2.9. 2019 od 8.00 do 11.00 hodin.
v budově školy.

U zápisu obdržíte:

  • PŘIHLÁŠKU DO ŠD (pro přijetí žáka do ŠD je nutné vyplněnou odevzdat paní vychovatelce)
  • INFORMACE PRO RODIČE

Platby za školní družinu ve výši 150,– Kč za žáka a měsíc pouze bezhotovostně na účet školy 115-3545240227/0100 ve dvou splátkách:

  • 600,– Kč (září–prosinec) splatné k 30.9.2019
  • 900,– Kč (leden–červen) splatné k 31.1.2020
    Při zápisu bude novým žákům přidělen variabilní symbol.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY – je umístěn ve vestibulu školy a ke stažení zde:
Vnitřní řád

Pokyny pro rodiče

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš