ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Přihláška

Zápis dětí do školní družiny proběhne v následujících termínech:

 • středa 29. 8. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin
 • čtvrtek 30. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin
 • pondělí 3. 9. 2018 od 8.00 do 11.00 hodin
  v budově školy.

U zápisu obdržíte:

 • PŘIHLÁŠKU DO ŠD (pro přijetí žáka do ŠD je nutné vyplněnou odevzdat paní vychovatelce)
 • INFORMACE PRO RODIČE

Platby za školní družinu ve výši 150,– Kč za žáka a měsíc pouze bezhotovostně na účet školy 115-3545240227/0100 ve dvou splátkách:

 • 600,– Kč (září–prosinec) splatné k 30. 9. 2018
 • 900,– Kč (leden–červen) splatné k 31. 1.2019
  Při zápisu bude novým žákům přidělen variabilní symbol.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY – je umístěn ve vestibulu školy.

Ke stažení:
Přihláška

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš