Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Přihláška

Zápis všech dětí do školní družiny (školní rok 2021/2022) proběhne v následujících termínech:
pátek 27. 8. 2021, 8-12 hod.
pondělí 30. 8. 2021, 14-17 hod.
středa 1. 9. 2021, 8-11 hod.

U zápisu obdržíte:

  • PŘIHLÁŠKU DO ŠD (pro přijetí žáka do ŠD je nutné vyplněnou odevzdat paní vychovatelce)
  • INFORMACE PRO RODIČE

Platby za školní družinu ve výši 150,– Kč za žáka a měsíc pouze bezhotovostně na účet školy 115-3545240227/0100 ve dvou splátkách:

  • 600,– Kč (září–prosinec) splatné k 30.9.2021
  • 900,– Kč (leden–červen) splatné k 31.1.2022
    Při zápisu bude novým žákům přidělen variabilní symbol.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY – je umístěn ve vestibulu školy a ke stažení zde:
Vnitřní řád

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš