Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Přírodopisná olympiáda

Olympiáda probíhala v průběhu celého druhého pololetí letošního školního roku a zúčastnili se všichni žáci druhého stupně.
Ve třech postupových kolech olympiáda prověřila biologické znalosti dětí.

Zde první tři oceněná místa za 6. třídy:
1. místo
2. místo
3. místo

Zde první tři oceněná místa za 7. třídy:
1. místo
2. místo
3. místo

Zde první místa za dvě 8 třídy a 9. třídu:
1. místo
2. místo
3. místo

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš