Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Pro žáky 9. ročníků

Žáci, kteří si dávají přihlášku na střední školu s talentovou zkouškou, musí vyplněnou přihlášku doručit do 30. 11. k rukám ředitele střední školy. Na tuto (modrou) přihlášku se vyplňuje vysvědčení ze sedmého a ročníku (obě pololetí).

Během podzimu je dobré navštívit střední školy ve Dnech otevřených dveří. Na základní škole proběhne ukázková prezentace některé ze středních škol. Žáci dostanou katalogy středních škol a jsou seznámeni s vyhledáváním v nich.

Ve škole mají stále aktualizovanou nástěnku s nabídkou Dní otevřených dveří na středních školách a s nabídkami studia na školách, popř. o přijímacích zkouškách nanečisto.

V lednu se svolávají rodiče vycházejících žáků z 8. a 9. ročníků za účelem předání Zápisových lístků a informací od výchovné poradkyně. Termín je žákům včas sdělen a zapsán do žákovských knížek a zároveň vyvěšen na webové stránky školy.

Info:
Veletrh pražských středních škol - Schola pragensis
více info naleznete pod tímto odkazem

Internetové adresy:

Literatura a zdroje:

  • Wikipedie
  • Pospíšilová B. – Tyšer J.: Výchovné poradenství – soubor materiálů pro výchovné poradce základních škol, 1. vyd., Most:Hněvín 2003
  • Michalová Z.: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních, 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš 2001 Webové stránky PPP Ústeckého kraje Hadj
    Moussová Z.: Úvod do speciálního poradenství, 1. vyd., Liberec 2002
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš