Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje


ZÍSKALI JSME TITUL „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 1. STUPNĚ“

VI. ročník byl vyhlášen pod záštitou statutárního náměstka hejtmanky Středočeského kraje pana ing. Miloše Petery.
Soutěž vyhlašuje Klub ekologické výchovy z. s. ve spolupráci se Středočeským krajem, odborem životního prostředí.

Vyhlášení výsledků a předání certifikátu Škola UR Středočeského kraje 2019–2021 se uskutečnilo na 11. ročníku setkání koordinátorů EV Středočeského kraje 26. března 2019.

Podmínky soutěže

Zúčastnit se může každá škola (státní, soukromá i církevní) a školské zařízení se sídlem ve Středočeském kraji (mateřská škola, základní škola, střední škola, praktická a speciální škola).
Soutěž má tři kategorie a je otevřena i školám začínajícím.

Cíl soutěže

Zhodnocení proenvironmentálních aktivit škol ve Středočeském kraji a ocenění nejenom těch nejlepších, ale i začínajících škol. Klíčovým záměrem je především podpora rozvoje environmentální výchovy (EV) / výchovy k udržitelnému rozvoji (VUR) i na školách, které by měly zájem začít, ale zatím žádné zkušenosti nemají.
Vyhlášení soutěže posiluje aktivity škol a školských zařízení v kontextu výchovy pro udržitelný rozvoj.
Dalším záměrem je prezentovat školy jako centra vzdělávání pro UR.

Soutěž má tři stupně

1. stupeň (nejvyšší)
Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV/UR, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové školy. Ve škole působí kvalifikovaný koordinátor EV/UR (absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie, ŽP, managementua UR. Je zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV/UR. Škola realizuje programy k EV/UR v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání pro UR v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol.

2. stupeň (střední)
Škola s dlouhodobějšími zkušenostmi s EV/UR, zapojeno více pedagogů do aktivit EV/UR, je ustanovený kvalifikovaný koordinátor, který je absolventem specializačního studia. Občas se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je vypracován krátkodobý školní program EV/UR, EV/UR začleňována pouze v rámci některých vyučovacích předmětů. Jsou realizovány programy k EV/UR v průběhu školního roku, škola podle možností spolupracuje s okolními školami a dalšími institucemi v oblasti EV/UR.

3. stupeň (začínající školy)
Škola s krátkodobými zkušenostmi s EV/UR, zapojeno pouze několik pedagogů nebo i jednotlivec (ve výjimečných případech), ustanovený koordinátor, který nemusí být absolventem specializačního studia, vypracován přehled aktivit k EV/UR, realizace EV pouze v rámci několika málo vyučovacích předmětů, realizace dílčích programů k EV v průběhu školního roku, škola doposud nemá navázanou spolupráci s okolními školami či jinými institucemi v oblasti EV/UR.

Další informace naleznete na stránkách Klubu ekologické výchovy

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš