Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Volba členů Školské rady

Vážení rodiče,

v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady na funkční období 2020 - 2022.

Oprávněné osoby, kterými jsou dle zákona 561/2004 Sb. všichni zákonní zástupci žáků, navrhují kandidáty na členství ve Školské radě. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Návrhy kandidátů mohou oprávněné osoby podávat do 2. 12. do 14.00 hod na připraveném formuláři, který je k dispozici zde. Vyplněný formulář lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu školy.

Tajná volba proběhne dne 16. 1. 2020 v průběhu třídních schůzek.

Mgr. Blanka Vondrová, ředitelka školy

Návrh na kandidáta ke stažení zde

Kandidáti na členství do školské rady za zákonné zástupce žáků - seřazení podle abecedy

[Kandidáti na členství do školské rady za pedagogické pracovníky - seřazení podle abecedy]
(https://www.zskladnovasatova.cz/files/2020/01/08/f8onKandidat_SR_pedag.pdf)

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš