Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Význam příběhů pro rozvoj osobnosti (nejen) dítěte

Snad všichni máme rádi příběhy, pohádky, mýty a fantazie. Vyprávění příběhů patří mezi nejstarší způsoby podpory rozvoje osobnosti člověka a také duševního léčení (psychoterapie).
V dřívějších civilizacích nebo v současných přírodních kulturách patří vyprávění příběhu ke způsobům, jakým se léčil jak jedinec, tak celé společenství. V těchto kulturách proto byl k tomu přímo určený člověk – role vypravěče příběhů, který se od staršího zástupce této role učil příběhy a v průběhu času si opět našel svého pokračovatele.
Příběhy vždy měly, mají a budou mít velkou přitažlivost. Nevýhodou dnešní doby je, že vyprávění člověkem nahradila technologie, zejména filmy vytlačují čtení a vyprávění. Film může mít také léčivou funkci, ale nikdy nezasáhne nitro člověka tak, jako vyprávění (nebo alespoň čtení z knihy). Zejména zimní období je ideální pro příběhy, pohádky a mýty a je to hezký čas strávený společně.

Léčivá či růstová síla příběhů a pohádek spočívá v tom, že je v nich zástupnou (symbolickou) formou vyjádřeno mnoho zásadních období, prožitků, rozhodnutí našich životů. Skrytým jazykem, kterému však naše podvědomí rozumí, je v nich obsaženo mnoho ponaučení, a dále hlavně poskytuje symbolický materiál pro naši mysl, která v hlubších úrovních pracuje symbolickou formou (tak jako sny).
Mnoho dětí, pokud jim čteme různé pohádky, si často vybere jednu, kterou chce číst či vyprávět znovu a znovu. Je to z toho důvodu, že příběh obsahuje nějaké poselství, informaci, obraz, které dané dítě zrovna v té době svého duševního vývoje potřebuje slyšet. Proto je dobré toto dětské přání splnit. Úbytek čtení pohádek (zejména těch skutečných klasických), mýtů a bajek přináší ochuzení rozvoje našeho duševního života. Naopak, čas strávený vyprávěním či čtením takových příběhů nejen přináší mnohé duševní obohacení a dokonce i léčení, ale je i příjemně stráveným časem společně.

O psychologickém významu pohádek pojednává např. kniha:

Bruno Bettelheim: Za tajemstvím pohádek. Nakl. Portál.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš