Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Zájmové kroužky 2023/2024

Otevřené kroužky pro tento školní rok s rozpisem vyučujících


Kroužky začnou od října. Platby spočítají vedoucí kroužků po přihlášení dětí. Platba se provádí pololetně: za říjen až prosinec a za leden až červen. Pro přihlášení se do kroužku je zapotřebí vyplnit níže uvedenou přihlášku a odevzdat ji vedoucímu kroužku.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity nebo do 22. 9. 2023.

Přihláška

Nabídka kroužků zde

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš