Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Závěrečné vystoupení dětí školní družiny

14. červen 2022 byl důležitým dnem pro děti ze školní družiny. Vystoupením, jímž ukázaly své nadání v přednesu, zpěvu a pohybu, udělaly radost nejenom sobě samým, ale potěšily hlavně své rodiče. Závěrečnou písničku, kterou s radostí nacvičily, věnovaly svým tatínkům k nedělnímu svátku otců. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit svou účastí naše děti.
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš