Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Kooperativní úniková hra

Kdysi se nám v první třídě podařilo vysvobodit své Slabikáře ze žaláře černokněžníka Nečtenáře. Ten si pro nás na páteční den připravil pomstu. Unesl celou naší druhou třídu a uvěznil ji v temném lese. Jen jedinou cestou jsme mohli z lesa uniknout a to tajnou bránou. K jejímu odemčení bylo potřeba 7 klíčů. Společnými silami jsme plnili úkoly a sbírali potřebné klíče. Všechny klíče jsme však museli nasbírat do 11. 15 hod. Poté by se brána navždy uzavřela.

Celé naší druhé třídě se podařilo včas z temného lesa uniknout.

Vaši druháčci

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš