Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Adaptační den 8.9.2019

První čtvrtek nového, školního roku probíhal v blízkém lese u Sletiště, kde všechny třídy od pátého do devátého ročníku měli stejný úkol: najít rozstříhanou zprávu a splnit její obsah. Tím bylo vytvořit pravidla třídy, které budou všichni žáci v dané třídě dodržovat a zahrát je ve scénkách na video. Výsledná videa tříd byla spojena a budou nahrána na televizi ve vstupní chodbě do školy.
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš