Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Do pravěku a zpátky

Ve čtvrtek 31. října jsme se vydali do Sládečkova muzea na výstavu "Cesta do Pravěku". Začali jsme krátkou přednáškou o této nejstarší epoše lidských dějin. S ohledem na probírané učivo v dějepise nebyla všechny informace úplnou novinkou. Poté se žáci šli podívat do expozice na exponáty nalezené na Kladensku. Poslední částí programu byla praktická zkouška práce archeologa. Kdy museli ze střepů slepit „pravěké keramické nádoby“, které pak přiřazovali správným pravěkým kulturám; nebo když v písku odkrývali „pravěké archeologické nálezy“. Pokusili se také vžít do kůže samotného pravěkého člověka a společně vytvářeli „jeskynní obraz“ s pravěkými zvířaty. Zde se bohužel projevil časový skok některých žáků, kteří od maleb pravěkého lovce přešli k malbám vandalů moderní doby.
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš